BUN VENIT ! spitaltecuci.com - SITE IN LUCRU - Mulțumim pentru întelegere

.

Bun venit ! Aveţi în aceste pagini o imagine de ansamblu a Spitalului Municipal "Anton Cincu", informaţii despre trecutul şi prezentul unității medicale, dar şi câteva idei despre viitorul său. Acest site se doreşte a fi un instrument de comunicare rapid şi eficient între spital şi cetăţeni, dar şi o modalitate de a ne face cunoscuţi în ţară şi peste hotare.

Unitate sanitară "ACREDITATĂ" în baza Ordinului 218/2016 al Autorității Naționale de Management al calității în sănatate, publicat în M.Of.nr.298/2016. Operator de date cu caracter personal nr.17249

Bine ați venit pe site-ul Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci. Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe detalii...

marți, 17 ianuarie 2017

Acte necesare in vederea incheierii contractului individual de munca


-carte de identitate / buletin de identitate / permis de şedere – prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei şi a domiciliului – copie xerox ;
-acte de stare civilă – certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat naştere pentru copii minori – copie xerox ;
-curriculum vitae, care va cuprinde principalele date biografice şi profesionale şi date personale de contact;
-actele de studii, calificare (certificate, diplome, atestate, ordine de confirmare în specialitate, competenţe) privind existenţa studiilor şi calificărilor necesare pentru exercitarea profesiei pentru care se angajează;
-aviz medical/adeverinţă medicală (adeverinţă de la medicul de familie – pentru angajare în unitate sanitară, certificat medical A5 – pentru profesiile medicale);
-actul individual de repartizare, după caz - pentru absolvenţi ai unităţilor de învăţământ, respectiv, şomeri, beneficiari ai ajutorului social, persoane cu handicap, etc.
-Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (Legea 46/1996) – dacă este cazul – copie xerox ;
-Cazier judiciar ;
-Carnet de muncă şi/sau adeverinţă înlocuitoare de carte de muncă de la angajatorii precedenţi ;
-Notă de lichidare de la ultimul loc de muncă şi extras Revisal (raport per salariat) ;
-Extras de cont (pentru plata salariului pe card), cont deschis BCR, Transilvania, Raiffeisen Bank, Unicredit Ţiriac;
-Documente vizate la zi pentru libera practică (certificat de membru Colegiul Medicilor - medici, certificat de membru OAMGMAMR - pentru asistenţi medicali şi aviz de liberă practică pe anul în curs) – copie xerox;
-Asigurare de malpraxis (pentru personalul medico-sanitar) – copie xerox.
-Dosar medical (carnet verde), Dosar Fişă de instruire individulă privind SSM (carnet albastru), Fişă individuală de instructaj privind situaţiile de urgenţă (carnet roşu);
-Dosar de plastic.NOTĂ :

-copiile documentelor sus-menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.
-Actele se depun în dublu exemplar în două dosare de plastic cu găuri de încopciat.

luni, 5 decembrie 2016

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE MEDICI REZIDENŢI 2016

- copie xerox carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie;
- copie xerox după diploma de absolvire a facultăţii şi după diploma de bacalaureat;
- copie carnet de muncă sau adeverinţă înlocuitoare de carte de muncă, notă de lichidare şi extras Revisal dacă este cazul);
- certificat de membru în Colegiul Medicilor Galaţi (dacă este cazul);
- adeverinţa din care să reiasă codul de parafă eliberată de DSP Galaţi (dacă este cazul);
- certificat medical A5 – completat în Ambulatoriu tip angajare;
- adeverinta de la medicul de familie (nu este în evidenţă cu boli cronice);
- Curriculum Vitae;
- cazier judiciar;
- ADEVERINŢĂ DE REPARTIZARE  eliberată de comisia naţională de rezidenţiat cu ordinul de confirmare în specialitate;
- cont de card la Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR si sa veniti cu 
extrasul de cont IBAN;
- dosar plastic cu şină;
- Dispoziţia de încadrare pe postul de medic rezident eliberată de DSP Galaţi (la data eliberării).

Copiile după acte vor fi însoţite şi de actele în original pentru conformitate.

Actele vor fi depuse în dublu exemplar.

marți, 18 octombrie 2016

Anunț privind organizarea și desfașurarea examenului de grad principal - asistenți, moașe, surori medicale, oficianți medicali- sesiunea 2016

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania -OAMGMAMR- organizează, prin filialele județene și a Municipiului București, examenul de grad principal - sesiunea 2016 - conform Ordinului MS nr.1044/12.09.2016 din Monitorul Oficial nr.750/27.11.2016.
Pentru mai multe detalii clik AICI.

vineri, 16 septembrie 2016

Anunț Concurs

Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile O.M.S.nr.869/2015,
cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:
I. Posturi republicate:
- 1 Post Medic în specialitatea Medicină Internă
- 1 Post Medic în specialitatea Neurologie
- 1 Post Medic în specialitatea Obstetrica Ginecologie
- 1 Post Medic în specialitatea ATI
Pentru mai multe informații click AICI

Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci organizează concurs în conformitate cu prevederile HG nr497/2010, HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (HG 427/2015) și aprobării UAT Municipiul Tecuci nr.7375/R/PJ din 06.09.2016 in vederea ocupării postului vacant de consilier juridic.
Pentru mai multe informații click AICI 


Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci organizează concurs în conformitate cu prevederile HG nr497/2010, HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (HG 427/2015) și aprobării UAT Municipiul Tecuci nr.7988/R/PJ din 07.09.2016 in vederea ocupării postului de șofer II, post temporar vacant - pâna la data de 08.08.2018 sau pâna la revenirea pe post a titularului de post.
Pentru mai multe informații click AICI 

duminică, 26 iunie 2016

Despre noi

Spitalul Municipal „ANTON CINCU” Tecuci, are încheiat contract pentru serviciile medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi. Datele de contact sunt umătoarele: Sediul: Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 42, Cod poştal 800208 Telefon 0236.410111, fax 0236.413462, site www.casgl.ro. Spitalul Municipal ANTON CINCU TECUCI este certificat ISO 9001:2008 – Sistemul de Management al Calităţii

Spitalul Municipal ANTON CINCU TECUCI dispune de un laborator clinic pentru analize medicale dotat cu aparatură modernă acreditat RENAR

Serviciile medicale asigurate de spitalul nostru sunt preventive, curative, de recuperare paliative şi de îngrijire

Spitalul Municipal ANTON CINCU TECUCI este un spital general pentru bolnavi acuti si cronici, organizat intr-o structura de 5 sectii cu specialitatile: medicina interna, chirurgie, ATI, pediatrie si obstetrica ginecologie si 7 compartimente: ORL, oftalmologie, dermatologie, boli infectioase, ortopedie-traumatologie, gastro-enterologie si neonatologie cu posibilitatea continuarii supravegherii medicale prin consultatii in ambulatoriul de specialitate (policlinica). Servicii paraclinice asigurate : laboratoare clinice de analize medicale, anatomie-patologica si Radiologie si imagistica Medicala

Spitalul Municipal ANTON CINCU TECUCI asigura spitalizarea la o capacitate de 265 paturi si respecta normele sanitare privind conditiile de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale conform normelor aprobate de Ministerul Sanatatii.

Personalul de la Compartimentul de Prevenire Infectii Nosocomiale vegheaza permanent pentru asigurarea unui microclimat confortabil de igiena, securitate si prevenire a unor infectii intraspitalicesti la bolnavii spitalizati

Spitalul Municipal ANTON CINCU TECUCI asigura primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarui persoane care se prezinta la spital daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul asigura dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil.